Wie zijn we?

Het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Deze gemeenten liggen in de Krimpenerwaard, een gebied dat omsloten wordt door de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist. Bij elkaar hebben deze gemeenten een oppervlakte van ca. 140 km² en zijn er ca. 83.000 inwoners.

Het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard is in 1943 opgericht door de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht, Ammerstol, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak. Na de gemeentelijke herindelingen van 1985 en 2015 zijn dit nu de gemeente Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Al ruim 70 jaar bedienen wij de gemeenten met onze afdeling Bouw- en Woningtoezicht en met advisering op het gebied van Civiele Techniek. Onze ingenieurs, ontwerpers, constructeurs, inspecteurs en toezichthouders staan daarvoor klaar. Wij zijn dus een bureau ván en vóór de gemeenten.

Niet alleen de gemeenten maar zeker ook de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard kunnen met allerlei bouwkundige en civieltechnische vragen bij ons terecht.

Kijk op de pagina contact hoe u ons kunt bereiken.

Wat doen we?

Het TBK adviseert de gemeenten op verschillende gebieden.

We hebben twee afdelingen, Bouw- en woningtoezicht en Weg- en Waterbouw.

De afdeling Bouw- en woningtoezicht bestaat uit planbeoordelaars, constructeurs en toezichthouders.

  • De planbeoordelaars controleren of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen ze de aanvraag inhoudelijk en bekijken of deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Zij "toetsen" uw aanvraag. Zo wordt er onder meer getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan, de welstandsnota en aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.)
  • Een belangrijk aspect van een gebouw is de constructieve veiligheid. Als blijkt dat de aanvraag compleet en inhoudelijk akkoord is dan worden onze constructeurs ingeschakeld om het complete ontwerp van de architect van boven naar beneden door te rekenen. Hiervan wordt advies uitgebracht aan de gemeente. De gemeente kan nu verder met het verlenen van de omgevingsvergunning.
  • Nadat de omgevingsvergunning is verleend krijgen onze toezichthouders een bericht. Zij controleren of het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de omgevingsvergunning. Ook als er klachten van omwonenden, buren of andere belanghebbenden zijn, gaan onze toezichthouders ter plaatse kijken en proberen met elkaar tot een oplossing te komen.

​De afdeling Weg- en Waterbouw bestaat uit 'voorbereiding' en 'uitvoering'

  • De collega's van de voorbereiding ontwerpen plannen voor de gemeente. Als er bij u in de wijk plannen zijn om te gaan ophogen, het riool te vervangen en/of opnieuw te asfalteren of te herstraten, dan zijn de mensen van onze voorbereiding al hard aan het werk. Er worden ontwerpen en voorstellen gemaakt, vaak wordt er een bewonersavond gehouden om de bewoners te informeren en ideeën te laten inbrengen. Planningen en beplantingsplannen worden gemaakt. Knelpunten worden in kaart gebracht. Omleidingsroutes worden bepaald, hoogtes worden gemeten etc. Als alle plannen definitief zijn wordt er een bestek gemaakt en worden er aannemers uitgenodigd om in te schrijven op het werk. Nadat de aanbesteding is geweest is de aannemer bekend welke het werk gaat uitvoeren. De materialen worden besteld en wordt het project overgedragen aan de collega's van de uitvoering.
  • Op het moment dat de daadwerkelijke uitvoering van het project gaat beginnen, begint voor de omwonende de overlast. De collega's van de uitvoering zullen proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de omwonenden. Samen met de aannemer maken ze de definitieve planning. Ze bekijken iedere dag of de aannemer het werk goed doet, zorgen ervoor dat er iedere dag voldoende materialen beschikbaar zijn, lossen ter plekke problemen op en zijn het aanspreekpunt voor de bewoners.

 

Contact

Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Raadhuisplein 6
2922AD  Krimpen aan den IJssel
0180-514455

mail@tbk.nl

Openingstijden
8.00 uur tot 16.00 uur 
of op afspraak


Inzien bouwdossiers

Mail of bel voor het maken
van een afspraak.