Welstandsnota en Welstandsbeoordeling

Een aanvraag voor omgevingsvergunning voor bouwen wordt voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand aan de hand van de Welstandsnota.

Doel Welstandsnota

Het doel van de Welstandsnota is u zoveel mogelijk vrijheid te geven uw bouwplannen uit te voeren en tegelijkertijd de gemeente haar eigen karakter te laten houden en waar dat gewenst is die te versterken. Het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen het individueel en algemeen belang.

Welstandsnota inzien?

Neem contact op met uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente.

Welstandsbeoordeling aanvragen?

U hoeft de welstandsbeoordeling niet zelf aan te vragen. Als u een aanvraag omgevingsvergunning indient dan wordt deze aanvraag automatisch getoetst aan welstand. Dit maakt deel uit van het proces van beoordeling van omgevingsvergunningen. Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen en hiervoor geldt geen welstandstoets. Als er later toch sprake is van ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand kan achteraf wel handhavend worden opgetreden. Indien u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Principeplannen

U twijfelt of uw (bouw)plan voldoet aan de eisen van Welstand, dan kunt u een principeplan indienen.

Neem contact op met uw gemeente als u gebruik wilt maken van het indienen van een principeplan.

Contact

Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Raadhuisplein 6
2922AD  Krimpen aan den IJssel
0180-514455

mail@tbk.nl

Openingstijden
8.00 uur tot 16.00 uur 
of op afspraak


Inzien bouwdossiers

Mail of bel voor het maken
van een afspraak.